Видове събития

Видеоконференция

Може да се проведе от една или няколко точки - компютри с уеб камери, микрофони и водещи. Водещият от основното място  на събитието /или модератор/ предоставя думата последователно за изказвания, въпроси и презентации. В конференцията могат да участват и външни потребители по желание на организаторите. В отделните точки /зали, офиси/ където се провежда събитието могат да бъдат поставени аудиовизуални средства /видеостени и др./ за наблюдение от по-широка аудитория. За провеждане на конференцията могат да бъдат използвани технически средства /камери, аудио пултове, монтажен пулт/ и екип на Уебинария. В местата за провеждане трябва да е осигурена надеждна интернет връзка, компютър с уеб камера и микрофон и 5 минути за настройване и старт на събитието.

Уебинар

Видеоконференция, която обикновено се организира от една точка /компютър/ с един водещ и множество участници наблюдаващи събитието. За провеждането и се изисква само добра интернет връзка, компютър с уеб камера и микрофон. Организизацията изисква добра реклама за популяризиране и постигане на максимален брой участници.

 

Обучение

Видеоконферентната система на Уебинария е префектна за провеждане на обучения. Тя съдържа всички необходими компоненти за качествено провеждане на дистанционни курсове и в това отношение е конкурентна на водещите системи в света. В системата могат да се използват всички познати методи - преподаване, черна дъска, филми, презентации, тестове, идивидуално изпитване, анкети, индивидуални проекти, лична беседа, отчети и др. Необходими елементи за провеждане на обучения са компютър с уеб камера и микрофон, материали за обучение, заявка на стая за обучение и форма за регистрация и заплащане/ако обучението е платено/.

 

Презентация

Представяне на технологии, изделия, производства, магазини и др. с онлайн участие и възможност за провеждане на анкети, викторини, маркетингови проучвания и излъчване на живо в интернет. Идеална възможност за представяне и реклама в широка аудитория с възможности за тестове и демонстрации онлайн игри и др. Необходими компоненти са преносим компютър, мобилна камера, външен микрофон, надежден Wi-fi 3G или 4G интернет, професионален водещ и аудитория за провеждане на събитието.

Консултации

Здравни, технически, правни и други консултации, интервюта социологически мероприятия и др. Обикновено се организира от една точка /компютър/ с един водещ и множество участници наблюдаващи събитието. За провеждането  се изисква само добра интернет връзка, компютър с уеб камера и микрофон. Организизацията изисква добра реклама за популяризиране и постигане на максимален брой участници.

Излъчване на събития, събори, родови срещи, концерти, фестивали, митинги и др.