Важно за организатори на събития

 

 

Услуги предлагани от видеоконферентната система Webinaria.EU за организиране на събития в конферентна среда

  1. Предоставяне на виртуална зала – име, парола за регистрация на организаторите, парола за достъп на гостите.
  2. Организиране на кампания за популяризиране – в Уебинария, медии, сайтове, социални мрежи.
  3. Техническа подготовка – сценарий на средствата за комуникация. Определяне на начините за презентиране. Подготовка на анкети. Разделяне на участниците в отделни стаи за дискусии. Ползване на индивидуален чат между организаторите. Мултипрезентиране. Организиране на антракти. Музикални и видеопаузи и др. Подготовка на предварително заснети видеоматериали. Включвания на живо от различни точки по време на събитието. 
  4. Модератор /технически съпорт/ Отговаря за качественото провеждане на събитията. "Дава думата" за презентиране и въпроси. Следи за включване и изключване на микрофоните на  говорещите." Дава думата" на желаещите да се изкажат. Блокира нежелани потребители. Отговаря на въпроси по време на събитието. Оказва техническа помощ на водещия и участниците в индивидуален чат без да се прекъсва или нарушава провеждането на събитието. Прави списъци на участниците по време на събитието, записва екрани от събитието с дата и час в най-важните моменти.
  5. Оператор /професионално видеозаснемане/ на събитие с една или повече камери. Заснема събитието в залата за презентация, като следи и предоставя професионална картина на участниците от мястото на събитието.
  6. Осъществява се автоматично от системата по желание на организаторите. Служи за отчет и повторно излъчване на събитието. Запазва се на дисковете на системата за период от време посочен от организаторите.
  7. Монтаж с телевизионни заставки, допълнително озвучаване и допълнителни кадри, добавяне на надписи и субтитри на друг език.
  8. EU предоставя за наемане при необходимост – професионална аудио техника /микрофони, аудио пулт/. Професионална осветителна техника /луминсцентни тела с димери и стойки/. Система за многокамерно заснемане и монтаж в реално време /ПТС за Интернет излъчване Full HD. Апаратура за прехвърляне на видеосигнал от професионални камери във видеоконферентната система.

 

 

Условията за провеждане на събитията се определят с договор. Възложителят получава сертификат с всички параметри и доказателствен материал за проведеното събитие.