Може да се проведе от една или няколко точки - компютри с уеб камери, микрофони и водещи. Водещият на събитието /или модератор/ предоставя думата последователно за изказвания, въпроси и презентации в различни точки /зали, офиси/. В конференцията могат да участват и външни потребители по желание на организаторите, на които предварително е предоставена парола за достъп. В отделните точки /зали, офиси/ където се провежда събитието могат да бъдат поставени аудиовизуални средства /видеостени и др./ за наблюдение от по-широка аудитория. За провеждане на конференцията могат да бъдат използвани технически средства /камери, аудио пултове, монтажен пулт/ управлявани от екип на Уебинария. В местата за провеждане трябва да е осигурена надеждна интернет връзка, компютър с уеб камера и микрофон и 5 -15 минути за настройване и старт на събитието. Техническите ресурси на конференцията се управляват от модератор. Видеоконференцията се обявява и популяризира предварително в социалните мрежи нашите медии www.balkanite.net ; www.bgpolitika.com ; в календара на www.webinaria.eu ; сайта на възложителя и др. В деня на конференцията наименованието и формата за регистрация се публикуват в главното меню на Уебинария.

Съвети:

  • Заявете професионално видеозаснемане на събитието с една или повече камери. Заснемането превръща събитието в професионален продукт. Участниците наблюдават едновременно всички камери. Извършва се по желание на организаторите с избор на брой камери, място на заснемане, технически средства, озвучаване и др.
  • Заявете Видео и аудио запис на събитието. Осъществява се от нашия екип по желание на организаторите. Служи за отчет и повторно излъчване. Може да се допълва и монтира с допълнително озвучаване и кадри, добавяне на надписи и титри и превод на друг език.
  • Можете да заявите излъчване на 10 – 20 минутен репортаж ‚на живо‘ от мястото на събитието в Youtube и Facebook с надписи и коментар съдържащ WEB връзка към видеоконференцията за повишаване на интереса и увеличаване броя на посетителите.
  • Можете да заявите още реклама на събитието, изготвяне и публикуване на анкети, оценка на гледаемостта и активността на участниците.

 

50.00лв.
Total for product quantity: