10.00лв.

Видеоконференция, която обикновено се организира от една точка /компютър/ с един водещ и множество участници наблюдаващи събитието. За провеждането и се изисква само добра интернет връзка, компютър с уеб камера и микрофон. Организизацията изисква добра реклама за популяризиране и постигане на максимален брой участници.

Съвети:

  1. Поръчайте толкова часове, колкото ще бъде продължителността на Вашия уебинар! Ние ще Ви осигурим 15-20 свободни минути преди и след събитието за организация и анализ.
  2. За качествено провеждане на уебинара заявете поддръжка от модератор! Той отговаря за всички технически средства предоставени от системата: "Дава думата" за презентиране и въпроси. Следи за включване и изключване на микрофоните на  говорещите." Дава думата" на желаещите да се изкажат. Блокира нежелани потребители. Сменя изгледа на конференцията - стандарт, лекция, видеочат, асистент и др. Отговаря на въпроси по време на събитието. Оказва техническа помощ на водещия. Не забравяте да ни пишете на webinaria@abv.bg за наименованието, датата и часа на УЕБИНАРА, като добавите номера на Вашата заявка.

ВНИМАНИЕ! УСЛУГАТА Е БЕЗПЛАТНА ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА!!! ОСТАВАТ ОЩЕ 97 УЕБИНАРА. РЕГИСТРИРАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕН УЕБИНАР!  ИЗПРАТЕТЕ НИ ИМЕЙЛ С ЖЕЛАНИТЕ ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ТЕМА НА СЪБИТИЕТО (АКО НЕ СТЕ ГО НАПРАВИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ВЪВ ФОРМАТА ЗА ЗАЯВКА), А НИЕ ЩЕ ВИ ИЗПРАТИМ ПАРОЛА ЗА ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИЦИТЕ.  В ПОСОЧЕНИЯТ ДЕН 10 МИНУТИ ПРЕДИ УЕБИНАРА ВАШАТА ВИРТУАЛНА ЗАЛА ЩЕ БЪДЕ АКТИВИРАНА. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ПОСОЧИТЕ В ИМЕЙЛА НОМЕРА НА ВАШАТА ЗАЯВКА!

50.00лв.

Може да се проведе от една или няколко точки - компютри с уеб камери, микрофони и водещи. Водещият на събитието /или модератор/ предоставя думата последователно за изказвания, въпроси и презентации в различни точки /зали, офиси/. В конференцията могат да участват и външни потребители по желание на организаторите, на които предварително е предоставена парола за достъп. В отделните точки /зали, офиси/ където се провежда събитието могат да бъдат поставени аудиовизуални средства /видеостени и др./ за наблюдение от по-широка аудитория. За провеждане на конференцията могат да бъдат използвани технически средства /камери, аудио пултове, монтажен пулт/ управлявани от екип на Уебинария. В местата за провеждане трябва да е осигурена надеждна интернет връзка, компютър с уеб камера и микрофон и 5 -15 минути за настройване и старт на събитието. Техническите ресурси на конференцията се управляват от модератор. Видеоконференцията се обявява и популяризира предварително в социалните мрежи нашите медии www.balkanite.net ; www.bgpolitika.com ; в календара на www.webinaria.eu ; сайта на възложителя и др. В деня на конференцията наименованието и формата за регистрация се публикуват в главното меню на Уебинария.

Съвети:

  • Заявете професионално видеозаснемане на събитието с една или повече камери. Заснемането превръща събитието в професионален продукт. Участниците наблюдават едновременно всички камери. Извършва се по желание на организаторите с избор на брой камери, място на заснемане, технически средства, озвучаване и др.
  • Заявете Видео и аудио запис на събитието. Осъществява се от нашия екип по желание на организаторите. Служи за отчет и повторно излъчване. Може да се допълва и монтира с допълнително озвучаване и кадри, добавяне на надписи и титри и превод на друг език.
  • Можете да заявите излъчване на 10 – 20 минутен репортаж ‚на живо‘ от мястото на събитието в Youtube и Facebook с надписи и коментар съдържащ WEB връзка към видеоконференцията за повишаване на интереса и увеличаване броя на посетителите.
  • Можете да заявите още реклама на събитието, изготвяне и публикуване на анкети, оценка на гледаемостта и активността на участниците.

 

200.00лв.

Представяне на технологии, изделия, производства, магазини и др. с онлайн участие и възможност за провеждане на анкети, викторини, маркетингови проучвания и излъчване на живо в интернет. Идеална възможност за представяне и реклама в широка аудитория с възможности за тестове и демонстрации онлайн игри и др. Необходими елементи за провеждане са място за презентиране/зала, цех, магазин, хотел и др./ и аудитория за провеждане на събитието. Уебинария ще Ви осигури екип с преносим компютър, мобилна и професионална камера, външен микрофон, надежден Wi-fi 3G или 4G интернет, професионален водещ и онлайн анонс в Youtube и Facebook, виртуална зала и презентационни материали. Презентацията се обявява и популяризира предварително в социалните мрежи, нашите медии www.balkanite.net ; www.bgpolitika.com ; в календара на www.webinaria.eu ; сайта на възложителя и др. Запис на събитието се публикува в Youtube канала на Възложителя и в Уебинария.

Съвети:

  1. Заявете предварително изготвяне на сценарий за презентацията при нас.
  2. Заявете рекламни фото и видеоматериали за представяното „изделие“/технология, хотел или др./