На живо
Данни за контакт Бизнес информационен и консултантски център - Сандански (БИКЦ-Сандански)

Достъпът е свободен - Име: Изберете произволно име!   Парола: 123  Формата за регистрация ще бъде активна преди събитието.

           

 

Местоположение В конферентна зала „Син салон“ на Интерхотел „Сандански“
не