Отбележете услугите предоставяни от Webinaria, които ще ползвате за да получите точна оферта за организиране и провеждане на Вашето събитие.

Име, времетраене и място
Брой участници

Ориентировъчен брой участници в събитието в Интернет.

Допълнителни услуги

Изберете необходимите за Вашето събитие услуги и специалисти на Webinaria изброени в менюто "Допълнителни услуги"

Технически услуги

Услугата е платена! Можете да заявите модератор на уебинара по Ваше желание, ако се нуждаете от допълнителна техническа помощ. Вижте функциите на модератора в менюто "Допълнителни услуги"

Реклама и маркетинг

Услугата е платена! Вижте цените за популяризиране в меню "Заявки" или направете запитване в мейл до webinaria@abv.bg .

Данни за контакт
Powered by BreezingForms